Sayısal Veriler

Turkcell’in abone sayısı, 2012 3. çeyrek sonuçlarına göre 35.2 milyonken BTK nın sayısal verilerinde 2013 yılının birinci üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Avea’da %1,8 ve Vodafone’da %1,3 artış, Turkcell’de ise %0,8 oranında azalma yaşanmıştır.

“şekil 4-8’de mobil Ģebeke işletmecilerinin üçer aylık dönemler itibarıyla toplam abone
sayıları verilmiştir.”

sayısal veriler

Reklamlar