4.TurkcelI’in En Fazla Abonesi Olan İstanbul’un Dört bölgesinde Turkcell Markası Üzerine Bir Araştırma
Soru Formunun İçeriği

Soru formunda deneklere toplam 15 soru sorulmuştur.llk üç soru deneklerin özelliklerini tanımlamak amacıyla sorulmuştur.
İlk sorumuz deneklerin cinsiyetini belirlemek amacındadır.Cinsiyetiniz ?kapalı olarak denek davranışlarında cinsiyet farklılığının sonucu amacıyla sorulmuştur.
İkinci soruda sorumuz deneklerin yaşıdır.Belirli yaş gruplarına göre ayrılarak sorulan soruda yaş gruplarının faklılığını tesbit etmek istenmiştir.
Üçüncü sorumuzda, Eğitim durumu detaylı olarak sorulmuştur.Bütün deneklere sorulan kapalı uçlu bir sorudur.
Yine Dördüncü sorumuz gelir seviyesidir, kapalı uçlu bir soru olup gelir seviyesine göre tercihleri ortaya çıkarmaktadır.
Beşinci sorumuz Cep telefonu kullamyormusunuz ? Bu sorumuzda kapalı uçlu bir sorudur.
Altıncı soruda Aklınıza ilk gelen gsm operatörü firması nedir?Bu soruda ankette yönlendirme yapmamak için açık uçlu olarak sunulmuştur.
Yedinci sorumuz Sizce En İyi Hizmeti Hangi Gsm Operatörü Veriyor?Bu soruda Tüketici gözündeki en iyi hizmet veren operatörün tespiti amaçlanmıştır.
Sekizinci sorumuzda Deneklerin En ucuz gsm operatörü hangisidir? Sorusu sorularak tüketici gözünde hangisinin en ucuz operatör olarak algılandığı sorgulanmaktadır.
Dokuzuncu soruda Turkcell’i düşününce aklınıza gelen ilk cümle nedir? Yine açık uçlu sorulan bu sorumuzda amaç ,markanın sloganının kendiliğinden hatırlanma oranının belirlemektir.
Onuncu soruda Turkcell denince aklınıza ilk gelen görüntü nedir? Açık uçlu sorulan bu soruda amacımız Turkcell’in hedef kitlesi ile görsel olarak kullandığı görsel iletişim araçlarını ve bunların hedef kitlenin zihninde bıraktığı yer edinme oranını belirlemektir.
Onbirinci soruda Turkcell ile ilgili olarak bilgi edinme kanallarım öğrenmek amacıyla sorulmuştur.Turkcell ile ilgili bilgileri hangi kanaldan alıyorsunuz?Bu soruda açık uçlu cevap anahtarı kullanılmıştr.Özellikle gazete, tv gibi şıkların yanı sıra interaktif kanallarda şıklara konulmuştur.
Onikinci soruda Turkcell’in hangi hizmetlerini kullanıyorsunuz?Sorusu sorulmuş ve Turkcell’in en fazla kullanılan ürünleri olan Sms.MmsJntemet sitesi,Turkcell-im,Wap,Corbuss seçenekleri sorulmuştur.
Onüçüncü soruda açık uçlu bir soru sorarak Turkcell’in hizmetlerini nasıl buluyorsunuz ?
sorusu sorulmuştur cevap şıkları olarak çok kötü,kötü,orta,iyi,çok iyi seçeneklerinden biriyle değerlendirmeleri istenmiştir.
Ondördüncü soruda,Sizce Turkcell kurumsal bir makamıdır?Sorusu sorularak tüketici ve toplumun Turkcell markasını ne kadar kurumsal gördüğü konusu araştırılmıştır.
Onbeşinci soruda ,Daha önce kullandığınız bir operatör var mı ,değişikliği hangi operatöre geçerek yaptınız.? Sorusu açık uçlu olarak sorulmuştur.cevap seçenekleri Turkcell’den Avea ya, Turkcell’den Telsim’e,Telsim’den Turkcell’e, Telsim’den Avea’ya ,Avea’dan Turkcell’e, Avea ‘dan Telsim’e ,Hiç değiştirmedim.belirlenmiştir.
Onaltmcı soruda Hangi operatörleri kullanıyorsunuz? Sorusu sorularak Birden fazla operatörün kullanılıp kullanılmadı tesbit edilmeye çalışılmıştır.
anket1

4.2.1 Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı Bulgular ve Bulguların Değerlendirilmesi

Ankete Katılan Deneklerin Cinsiyet Dağılımı Cinsiyetiniz?

Yapılan anketteki bu soruda , Erkekler%71 ,Kadınlar %29 gibi bir sonuç alınmıştır.Ürün gruplarında cinsiyet açısından farklılık olmadığından cinsiyet seçeneği kota olarak belirlenmemiştir.

Ankete Katılan Deneklerin Yaş Dağılımı
Yaşınız?

Yapılan ankette Genç yaş grubu dediğimiz 20-26 yaş grubu %43,17 gibi oldukça önemli bir oranda çıkmıştır.%36,33 lük 15-20 yaş grubununda yüksek çıkması genç nüfus oranı yüksek olan ülkemizde gsm operatörlerinin ürün stratejileri açısından önemini göstermektedir.

Ankete Katılan Deneklerin Eğitim Dağılımı
Eğitiminiz?

Yapılan ankette %48,83 gibi yüksek kesimin üniversiteli olduğu ortaya çıkmaktadır.Bu sonuçlarda%0,17ile en düşük kullanımın İlkokul mezunlarında olduğunu görüyoruz.Yine bu sonuç Genç nüfusun aktif kullanıcı olduğunu gösteriyor.

Ankete Katılan Deneklerin Gelir Seviyesi Dağılımı

Yapılan anketteki bu soruda, %64 gibi önemli bir oranın gelir seviyesinin düşük olan 400-1000 ytl olduğu görülmektedir.%0,50’lik en düşük oran ise 2000-2500 ytl arası gelir seviyesi olmuştur.

Ankete Katılan Deneklerin Cep telefonu Kullanıyormusunuz Sorusu Cevap Dağılımı Cep Telefonu Kullanıyormusunuz.?

Yapılan anketteki bu soruda ,görülüyor ki %97,67 gibi Deneklerin çok büyük bir bölümü cep telefonu kullanıyor.%2,33 gibi bir kitle ise hiç kullanmamış.

Ankete Katılan Deneklerin Cep telefonu operatörü denince ,aklımza ilk gelen firma hangisidir? Sorusunun Cevap Dağılımı
Yapılan anketteki bu soruda ,73,33 gibi bir denek grubu ilk akla gelen firma olarak TurkcellT seçmiştir.lkinci olarak %15,67 olarak Telsim,Üçüncü olarak %6,67 oranla Avea ve%4,33 gibi bir oranla sektöre yeni giren Vodafone olmuştur.

Tablo:9 Ankete Katılan Deneklerin Sizce En İyi Hizmeti Hangi Gsm Operatörü Veriyor?Sorusunun Cevap Dağılımı

Yapılan anketteki bu soruda %56,83 ile Turkcell seçeneği birinci çıkmıştır.%21,67 ile Avea seçeneği ikinci çıkmıştır.%21,50 ile Telsim üçüncü çıkmıştır.

Ankete Katılan Deneklerin En ucuz gsm operatörü hangisidir? Sorusunun Cevap Dağılımı

anket2
Yapılan anketteki bu soruda %55 ile Avea seçeneği birinci çıkmıştır.%36,67 ile Telsim ikinci çıkrmştır.%8,33 ile Turkcell üçüncü çıkmıştır.
Tablo:ll Ankete Katılan Deneklerin TurkcelFi düşününce aklınıza ilk gelen cümle nedir?Sorusunun Cevap Dağılımı
anket3

Yapılan anketteki bu soruda ,%28 ile Turkcell reklamının sloganı birinci olmuştur.îkinci olarak %21,33 ile pahalı bir operator,Üçüncü olarak %18,50 ileYine bir Ürün reklamı olan Turkcell-im geldi,Dördüncü olarak %13,83 ile Kaliteli hizmet,Beşinci olarak %11,50 ile Selocan,Altıncı olarak %6,83 ile Celtipler olarak tercih edilmiştir.

Ankete Katılan Deneklerin Turkcell’le ilgili bilgileri hangi kanallardan alıyorsunuz?Sorusunun Cevap Dağılımı

Yapılan anketteki bu soruda ,%63,33 ile Tv seçeneği birinci çıkmıştır.%23 ile İnternet seçeneği ikinci olmuştur.%9,50 ile Sms seçeneği Üçüncü olmuştur.%4,17 ile Gazete seçeneği Dördüncü olmuştur.Dergi seçeneğine ise oy çıkmamıştır.

Ankete Katılan Deneklerin TurkcelFin hangi hizmetlerini kullanıyorsunuz? Sorusunun Cevap Dağılımı

Yapılan anketteki bu soruda %78,17 ile Sms seçeneği birinci çıkmıştır.%7,50 ile Mms seçeneği ikinci çıkmıştır.%1,67 ile Corbuss sonuncu çıkmıştır

Reklamlar